Site içi Arama

Ara

Uyarı Sesi Üreteci

Mehmet Yılmaz - 16.07.2005

Bu ses üreteç devresini basit ama her türlü alarm ve uyarı amaçlı kullanımda ihtiyaç duyulabilen sesleri üretmek amacıyla tasarladım.

Devre yüksek şiddette ve iki ayrı frekansata dikkat çekici bir ses üretmektedir. Devrenin beslemesinde 9V'luk kaynak kullanıldığında 2,5 watt, 12V'luk kaynak kullanıldığında 4,5 watt kadardır. Bu watt RMS değerini ifade etmektedir. Peak to peak değer için devrede kullanılacak hoparlör için 12 voltluk beslemede 20 wattlık bir güç üretebileceği dikkate alınarak hoparlör seçimi yapılmasında fayda vardır. Ben devre beslemesini 5 volt olarakta denedim ve basit uygulamalar için yeterli buldum.

Devremizde frekans üretici eleman olarak CMOS serisi 4093 entegresi kullanılmıştır. N1 kapısı düşük frekans üretici olarak çalışmaktadır ve frekansı ayarlanabilmektedir. Devrede bulunan R1 direnci ve R2 trimpotu yerine uygun değerde bir direnç kullnılarak kaldırılabilir. N2 kapısı ise N1'e göre daha yüksek frekans üretmektedir ve N1 kapısında üretilen frekansatan etkilenmektedir. Böylece değişik ve etkili bir ses üretilmektedir. Q1 ve Q2 taransistörleri darlington olarak bağlanmış olup, hoparlörü yüksek volüm seviyesinde çalıştırabilmektedir. N3 kapısı ise devrede üretilen sinyalin SW1 vasıtasıyla hoparlöre sürülmesini kontrol etmektedir. SW1 ile hoparlör susturluduğunda N1 ve N2 kapılarındaki osilatörler çalışmaya devam etmektedirler.


Şema 1: Uyarı sesi üreteci devre şeması.

Malzeme Listesi:
IC1: CD 4093
Q1: BC547
Q2: BD135
C1: 47μF 25V
C2: 10μF 25V
C3: 100nF
R1: 100KΩ
R2: 250KΩ Trimpot
R3: 22KΩ
R4: 47KΩ
R5: 1KΩ
HOP: 8Ω Hoparlör

Adana'da dünyaya geldi. Televizyon tamirciliğınde çırak olarak erken dönemde iş hayatına başladı. Daha sonraları Adana ve Ankara'da imalat, bilgisayar ve danışmanlık sektöründe iş hayatına devam etti. Şu anda kendisine ait işyerinde çalışmalarına devam etmektedir.
Web adresi: www.teknimer.com
E-posta: mehmet@teknimer.com
İçerik Yan Blok
Konular
Tasarım: Teknimer Teknoloji
Yukarı